Data wydarzenia: 17-10-19

W związku z pojawiającymi się pytaniami, uprzejmie wyjaśniam, że pkt 2 Stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa z 17 października 2019 r. dotyczy oceny zachowania sędziów - członków KRS, o których mowa w stanowisku Prezydium KRS z 22 sierpnia 2019 r.

Rada nie wypowiadała się w tym punkcie w sprawie zachowań innych osób, w tym sędziów, których nazwiska wymieniane są przy okazji tzw. afery hejterskiej.

Pragnę także zwrócić uwagę, że pkt 3 tego stanowiska ma charakter abstrakcyjny i nie stanowi oceny zachowania konkretnego sędziego (asesora sądowego). Krajowa Rada Sądownictwa nie prowadziła postępowania w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki sędziowskiej przez żadnego konkretnego sędziego (asesora sądowego), którego zachowanie opisano w tym punkcie stanowiska.

Sędzia dr Maciej Mitera
Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa