Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 czerwca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 607 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rybniku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Otwocku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.