Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 453 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.