Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 421 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.