INFORMACJA O LICZBIE POSTĘPOWAŃ NOMINACYJNYCH, KTÓRE WPŁYNĄ DO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

223 postępowania nominacyjnych – ogłoszone od 7 czerwca 2021 r. – nie zostały przekazane do Rady i należy oczekiwać, że wpłyną celem rozpoznania.

 

W dniu 9 czerwca 2022 r. do Rady wpłynęły z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 173 wnioski egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej o mianowanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego.