Biuro Rady informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 604 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich.


Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:


• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.