Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 9 września 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 831 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kutnie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie.