Data wydarzenia: 22-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 18 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 865 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi 1.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 18 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 864 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 18 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 860 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

Data wydarzenia: 28-08-23
Data końca wydarzenia: 29-08-23

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa zwołał na 28 sierpnia 2023 r. nadzwyczajne posiedzenie Rady na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Tematem obrad będzie postępujące upolitycznienie sądownictwa i stosowanie przez niektórych sędziów podwójnych standardów.

Minister Sprawiedliwości podkreślił, że „dochodzi do orzeczeń wydawanych z wyraźnie politycznych motywacji. Mnożą się wyroki uniewinniające bądź wyjątkowo łagodne, gdy dotyczą agresorów reprezentujących opozycję, środowiska lewicowe czy LGBT. Jednocześnie pojawiają się wyroki, w których sądy wykazują się surowością wobec zwolenników tradycyjnych wartości, przeciwników ideologii LGBT i krytyków opozycji czy samych sędziów”.

Towarzyszy takim orzeczeniom kwestionowanie przez jednych sędziów prawa do orzekania przez innych oraz kwestionowanie prawa do realizacji zadań zapisanych w Konstytucji takich organów państwa jak Prezydent RP i Krajowa Rada Sądownictwa. Ta sytuacja prowadzi do podważania zaufania do całego sądownictwa. 

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu przedyskutuje problemy sądownictwa i ewentualnie podejmie działania w ramach swoich kompetencji.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa