Data wydarzenia: 2022-06-10

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 727), przekazanym w dniu 1 czerwca 2022 r. do zaopiniowania przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego [znak: BPS-DKS.KU.0401.17.2022], nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt