Zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa nastąpiła zmiana porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady zaplanowanego w dniach 18-28 czerwca 2024 r., rozpatrywane będą wnioski egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej o mianowanie na stanowisko asesora sądowego: