Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 28-31 stycznia 2020 r. podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie na stanowisku sędziego.

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 28 – 31 stycznia 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa  na posiedzeniu w dniach 8 – 10 stycznia 2020 roku podjęła uchwały  w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.