Data wydarzenia: 2022-06-20

w przedmiocie wypowiedzi Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego

 

W nawiązaniu do wypowiedzi na spotkaniu z klubami „Gazety Polskiej” Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego.: „Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Nie opłaca się. Opłaca się przede wszystkim utrzymać suwerenność Polski.”, Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że wymiar sprawiedliwości stanowi jeden z filarów niepodległego, demokratycznego i praworządnego państwa. Bez sądów respektujących ład konstytucyjny nie ma suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a orzekający w nich sędziowie czerpią swą władzę z mocy nadanej im bezpośrednio przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a pośrednio przez Naród jako suwerena. Nie istnieje zatem wybór między suwerennością a wymiarem sprawiedliwości i niepodobna kłaść ich na przeciwnych szalach wagi.

W kontekście kolejnych postępowań przed zagranicznymi trybunałami, których przedmiotem jest nie tylko organizacja wymiaru sprawiedliwości, ale i ocena procedury nominacyjnej na stanowiska sędziowskie, a w tym pośrednio personalna ocena predyspozycji sędziów polskich do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, każda wypowiedź Premiera Rządu winna być formułowana z dostateczną precyzją, aby nie podlegała mylnym interpretacjom.