e-nominacje

 

 

OBWE o projekcie zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

więcej >

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 30 stycznia 2017 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (UD73)

więcej >

Opinia Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)
z 30 stycznia 2017 r. na temat projektów ustaw przedstawionych przez rząd polski

więcej >

Uchwały Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów
z 30 stycznia 2017 r.

więcej >

Uchwały Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych
z 30 stycznia 2017 r.

więcej >

Deklaracja Stowarzyszenia Sędziów Europejskich na rzecz Demokracji i Wolności („MEDEL”) z dnia 1 marca 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

więcej >

Uchwała Rady Sądownictwa Republiki Słowiackiej w przedmiocie stanowiska rady w odniesieniu do sytuacji sądownictwa polskiego z dnia 27 lutego 2017

więcej >

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 4-7 kwietnia 2017 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

więcej >

Opinia Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich na temat projektu zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (wersja w języku angielskimi polskim)

więcej >

Aktualności

zobacz wszystkie >

Kalendarium

zobacz wszystkie >

31 marca 2017 r.

Warszawa - konferencja naukowa pt." Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości" zorganizowana przez Centrum Prawa Amerykańskiego, Studia Podyplomowe Negocjacji , Mediacji i innych ADR, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem sędziego Dariusza Zawistowskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziego Waldemara Żurka, Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Sądownictwa.

więcej >

print