e-nominacje

 

 

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 30 stycznia 2017 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (UD73)

więcej >

Opinia Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)
z 30 stycznia 2017 r. na temat projektów ustaw przedstawionych przez rząd polski

więcej >

Uchwały Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów
z 30 stycznia 2017 r.

więcej >

Uchwały Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych
z 30 stycznia 2017 r.

więcej >

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 7-10 lutego 2017 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego

więcej >

Sprostowanie do wykazu osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 7-10 lutego 2017 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

więcej >

Deklaracja Stowarzyszenia Sędziów Europejskich na rzecz Demokracji i Wolności („MEDEL”) z dnia 1 marca 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

więcej >

Uchwała Rady Sądownictwa Republiki Słowiackiej w przedmiocie stanowiska rady w odniesieniu do sytuacji sądownictwa polskiego z dnia 27 lutego 2017

więcej >

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 7-10 marca 2017 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego

więcej >

Aktualności

zobacz wszystkie >

Kalendarium

zobacz wszystkie >

3 marca 2017 r.

Katowice – konferencja organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajową Radę Sądownictwa, Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Polską Akademię Umiejętności, pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP” z udziałem: Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Dariusza Zawistowskiego, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Piotra Raczkowskiego, Szefa Biura Krajowej Rady Sądownictwa Grzegorza Borkowskiego, Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Sądownictwa Waldemara Żurka, członka Krajowej Rady Sądownictwa sędzi Gabrieli Ott, Dyrektora Wydziału Prawnego w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa Ewy Stryczyńskiej.

więcej >

print