Data wydarzenia: 29-07-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie delegowania urzędników sądów

do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2022 r. (znak: DLUS-I.4601.17.2021), opiniuje go pozytywnie, bez uwag.

projekt