Data wydarzenia: 29-07-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 18 lipca 2022 r. (znak: DLUS-I.469.4.2021), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając uwag.

projekt