Data wydarzenia: 27-07-22

   w sprawie skargi rozpoznawanej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
 nr 48530/21 (Jacek Kaszyński p-ko Polsce
)