Data wydarzenia: 27-07-22

w sprawie skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:

nr 46453/21 (Adam Synakiewicz p-ko Polsce)

nr 15928/22 (Anna Głowacka p-ko Polsce).