Data wydarzenia: 26-07-22

w przedmiocie rządowych projektów ustaw:

  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (WO 420.40.2022, numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD322),
  • Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych
    (WO 420.42.2022, numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD323).

projekt 1

projekt 2