Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie wniosku o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów wojskowych na rok 2022

            Na podstawie art. 4 § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1754) w zw. z ustawą z  dn. 12 maja 2011 o  Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 2021, poz.269, tj.) Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej wniosek o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów wojskowych na rok 2022 na podstawie planów finansowych dla sądów wojskowych.

Krajowa Rada Sądownictwa nie zgłasza uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych planów finansowych.