Data wydarzenia: 25-09-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, przekazanym w dniu 15 września 2020 r. do zaopiniowania przy piśmie zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu [znak: SPS-WP-020-86(5)/20], nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt