Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (A 412)

Data wydarzenia: 09-09-20

1 część

Data wydarzenia: 08-09-20Data wydarzenia: 21-08-20