Data wydarzenia: 10-09-20

Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie senatorskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (A 412)