Organizacja

 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf Przewodnicząca Rady

Krzysztof Wojtaszek Wiceprzewodniczący Rady

Jan Kremer Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Adamczuk Członek Rady

Gabriela Ott Członek Rady

Sławomir Pałka Członek Rady

 

 

RZECZNIK PRASOWY KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Waldemar ŻUREK -  Członek Rady

ZASTĘPCA RZECZNIKA PRASOWEGO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Sławomir Pałka - Członek Rady

 

STAŁE KOMISJE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

  • ogólna i szkoleń
  • do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych
  • budżetowa
  • do spraw wizytacji i lustracji
  • do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych
  • biblioteczna

KOMISJE PROBLEMOWE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA DO SPRAW

  • skarg, wniosków i petycji
  • kontaktów międzynarodowych
  • środków społecznego przekazu
  • związanych z powstaniem Domu Sędziego Seniora

 Skład

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Krzysztof Wojtaszek

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Jan Kremer

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

 Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Andrzej Adamczuk

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Rafał Ambrozik

Senator RP

Borys Budka

Poseł na Sejm RP

Janusz Drachal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Stanisław Gogacz

Senator RP

 

Katarzyna Gonera

Sędzia Sądu Najwyższego

 

Jan Grzęda

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wiesław Johann

Przedstawiciel Prezydenta RP

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

 

 

Maria Motylska-Kucharczyk

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

 

Andrzej Niedużak

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

 

Gabriela Ott

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

 

Sławomir Pałka

Sędzia Sądu Rejonowego w Oławie

Zastępca Rzecznika Prasowego KRS

Krystyna Pawłowicz

 Poseł na Sejm RP

Stanisław Piotrowicz

Poseł na Sejm RP

Tomasz Rzymkowski

Poseł na Sejm RP

Dariusz Zawistowski

Sędzia Sądu Najwyższego

Janusz Zimny

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Waldemar Żurek

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Rzecznik Prasowy KRS

     

 

Jan Kremer

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

 Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
print