Kalendarium

Poniżej znajdziemy informacje o wydarzeniach takich jak spotkania, konferencje, debaty, uroczystości i innych związanych z działalnością Krajowej Rady Sądownictwa

15-16 kwietnia 2019 r.

Warszawa - Sejm - XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pt." Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej" z okazji 70. rocznicy powstania Rady Europy, 10-lecia wejścia w życie Traktatu z Lizbony i 15-lecia członkostwa Polski  w Unii Europejskiej z udziałem sędzi Joanny Kołodziej-Michałowicz, członka Krajowej Rady Sądownictwa.

< powrót

print