Delegacja KRS uczestniczyła w obradach Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) w Paryżu

W toku obrad przyjęto Deklarację Paryską poruszającą kwestie sprawności działania oraz niezależności sądownictwa i wzywającą wladze pańśtw do poszanowania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Pliki do pobrania:

< powrót

print