Oświadczenie Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) w sprawie wydarzeń w Turcji

ENCJ potępia próbę zamachu stanu w Turcji oraz ubolewa nad licznymi ofiarami oraz obrażeniami odniesionymi przez wiele osób. Odpowiedzialni za zamach powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności w ramach rzetelnego i bezstronnego procesu, w zgodzie z międzynarodowymi standardami.

ENCJ jest poważnie zaniepokojona doniesieniami, że ponad 2700 sędziów i prokuratorów zostało zawieszonych oraz/względnie odwołanych przez Wysoką Radę Sędziów i Prokuratorów, zaledwie kilka godzin po tym, jak te straszne wydarzenia miały miejsce. Wiele wskazuje na to, że wśród osób zawieszonych w sprawowaniu funkcji są sędziowie, którzy byli członkami Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów. Kolejne doniesienia zdają się wskazywać, że znaczna liczba sędziów i prokuratorów została następnie zatrzymana.

Aktualne wydarzenia dają podstawy by sądzić, że pod pretekstem nieudanej próby zamachu stanu, w sądownictwie ma miejsce dalsza czystka. ENCJ ponawia skierowane do władz tureckich wezwanie do pełnego poszanowania podstawowych zasad, które gwarantują niezależność sędziów oraz przestrzegania zasady rzetelnego procesu w odniesieniu wszystkich osób, których sprawa dotyczy.

ENCJ będzie śledzić rozwój wydarzeń w Turcji i pozostanie w bliskim kontakcie z właściwymi organami europejskimi i międzynarodowymi.

 

Nuria Diaz Abad

Przewodnicząca ENCJ

 

< powrót

print