KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

tel. centrala (+4822) 3-792-840
Nr fax-u (22) 3-792-794
poczta elektroniczna: biuro@krs.gov.pl

 

Przewodniczący - sędzia Leszek Mazur

tel. (22) 3-792-792Wiceprzewodniczący - sędzia dr Dariusz Drajewicz

tel. (22) 3-792-740


Wiceprzewodniczący - sędzia TK w st. spocz. Wiesław Johann

tel. (22) 3-792-730


Rzecznik prasowy - sędzia dr Maciej Mitera

tel. (22) 3-792-750

tel. kom. +48 783-700-500

Zastępca Rzecznika Prasowego - sędzia Jarosław Dudzicz

tel. (22) 379-27-50

tel. kom. +48 501-711-328Elektroniczna skrzynka podawcza Krajowej Rady Sądownictwa

Elektroniczna skrzynka podawcza służy do kontaktu z Krajową Radą Sądownictwa i umożliwia składanie skarg i wniosków w formie dokumentu elektronicznego. Możliwe jest również wykorzystanie jej do składania wniosków o udzielenie informacji publicznej. Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie są przyjmowane dokumenty elektroniczne na informatycznych nośnikach danych. Dokumenty zawierające oprogramowanie szkodliwe będą odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

print