Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

(jednolity tekst; Dz. U. z 2018 r. poz. 389) - źródło: isap.sejm.gov.pl

 pobierz

 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2018 r. poz. 3) - źródło: isap.sejm.gov.pl

 pobierz

 

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 848) - źródło: isap.sejm.gov.pl

 pobierz

  

Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa Nr 265/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

(M.P. z 2018 r. poz. 840) źródło: rcl.gov.pl

pobierz

 

 

Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

pobierz

 

Regulamin Biura Krajowej Rady Sądownictwa

przejdź do

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

print