Aktualności

STANOWISKO PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie kandydowania członków KRS na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego

STANOWISKO

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie kandydowania członków KRS na stanowiska sędziów SN

 

 

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa przypomina, że członkowie Rady są powołani do oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie. Powinni dokonywać tego z najwyższą starannością, bezstronnie oraz w oparciu o rzetelne i obiektywne informacje. Na tym opiera się zaufanie społeczne oraz dobre imię całej Krajowej Rady Sądownictwa.

Dlatego też członkowie Rady powinni dokładnie rozważyć, czy uzasadnione jest aby w toku własnej kadencji w KRS sami zgłaszali się na wyższe stanowiska sędziowskie. Poza osobistymi ambicjami, najczęściej uzasadnionymi dotychczasowymi dokonaniami zawodowymi, członkowie Rady powinni powściągliwie korzystać ze swoich praw w tym zakresie, biorąc pod uwagę wizerunek Krajowej Rady Sądownictwa.

Mandat członka Krajowej Rady Sądownictwa sam w sobie jest zaszczytem, dlatego od członków Rady oczekuje się przede wszystkim poświęcenia ich sił i możliwości pracy w Radzie dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a nie dla zabezpieczenia własnych interesów zawodowych.

Z tych przyczyn, Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa negatywnie ocenia fakt zgłoszenia się członków KRS: Pana Dariusza Drajewicza i Pana Rafała Puchalskiego – sędziów sądów rejonowych na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, dokonane z pominięciem dwóch szczebli sądownictwa powszechnego. Prezydium oczekuje, że wskazani sędziowie wycofają zgłoszenia na stanowiska sędziów SN albo niezwłocznie zrzekną się mandatów członków KRS.

 

 

Przewodniczący

Krajowej Rady Sądownictwa

 

sędzia Leszek Mazur

< powrót

print