Aktualności

KOMUNIKAT o wygaśnięciu mandatu 13 członków Krajowej Rady Sądownictwa


W związku z wyborem przez Sejm RP 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, z dniem 6 marca 2018 r., przedterminowo, wygasł mandat następujących członków Krajowej Rady Sądownictwa:
    Andrzeja Adamczuka – sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu,
    Janusza Drachala – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego,
    Katarzyny Gonery – sędzi Sądu Najwyższego,
    Jana Grzędy – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego,
    Jana Kremera – sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa,
    Marii Motylskiej-Kucharczyk – sędzi Sądu Okręgowego w Łodzi,
    Andrzeja Niedużaka – sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
    Gabrieli Ott – sędzi Sądu Okręgowego w Katowicach,
    Sławomira Pałki – sędziego Sądu Rejonowego w Oławie,
    Krzysztofa Wojtaszka – sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
    Janusza Zimnego – sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku,
    Dariusza Zawistowskiego – sędziego Sądu Najwyższego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2015-2018,
    Waldemara Żurka – sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie.

< powrót

print