Aktualności

UCHWAŁA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z 12 grudnia 2018 r. dotycząca wykładni § 10 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych


   Krajowa Rada Sądownictwa na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.) i § 7 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych (załącznik do uchwały Nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 r.) dokonuje wykładni § 10 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych przez przyjęcie, że zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi, tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną.

< powrót

print